tisdag 6 maj 2014

Neuropsykiatriska behandlingsmetoder ger betydligt sämre behandlingsresultat än vad som utlovas

Till och med anpassade rörelse, här genom dagliga lek- och fritidsaktiviteter, kan utlova betydligt bättre behandlingsresultat, i längden, än vad dagens neuropsykiatriska behandlingsmetoder kan utlova - tills någon annan har bevisat motsatsen! BASEN för god förmåga känna in sig själv och sin egen omvärld och kunna bemöta detsamma med snabb och god precision är anpassad kost med kosttillskott vilket ger förutsättningar för en god balans i barnets biokemi

 Alternativa behandlingsmetoder ger betydligt bättre behandlingsresultat än de neuropsykiatriska behandlingsmetoderna - läs mer om detta på min nya hemsida!

Inga kommentarer: