söndag 31 mars 2013

Krav på evidens och vetenskap inte alltid realistiskt

Köp den läsvärda boken - det ger dig insikt om hur sjukvården fungerar i dagens samhälle - Blod, mod och envishet

Läkarkåren spottar ofta på den omätbara kunskapen
Vetenskap och kunskap, vad får människan att göra det hon gör - således vad är människans drivkrafter!? Erik Enbys drivkrafter försökte man tysta ned genom att ta från honom läkarlegitimationen. Praktisk erfarenhet är svår att evidensbasera, där med ses de som mindre värdefulla trots att de kan ge vinst i det långa loppet, vinst i form av ökad livskvalitet!
Lyssna till vad Göran Rosenberg säger om humankapital, där man kan mäta och värdera och man kan ta med sig det dit man går... ett samhälle som i dag baseras på kunskapsföretag ... och bortträngandet av det praktiska, det hantverksmässiga, det personliga, som inte har någon plats i kunskapssamhälle! Eriks studier, visuella jämförelser, hade inget värde i dagens kunskapssamhälle! Hans kunskaper nedvärderades, trots att det är kunskaper som vara av värde för individen! All kunskap kan inte vara vetenskaplig. Lyssna till Göran Rosenberg och försök förstå varför Eriks nyfikenhet och kunskaper ansågs så värdelösa att man kunde ställa honom i ett utanförskap!

Praktisk erfarenhet och nyfikenhet kan krossas fortare än kvickt av hierarkin inom vården
Läkaren Erik Enbys idoga nyfikenhet på orsak till sjukdom sågs inte som något härligt och upplyftande för sjukvården - tvärtom. Hans kollegor ifrågasatte och såg med skepsis på det han intresserade sig så starkt för, förändringen av våra kroppsvätskor och vävnader vid kronisk sjukdom. Man ifrågasatte hans praktiska erfarenheter och samlade erfarenheter - vilket blev hans fall. Han miste sin läkarlegitimation p.g.a. kollegors missunnsamhet, eller vad!? Erik har nu samlat sina beprövade erfarenheter, om vad som händer med kroppsvätskor och vävnader samt med de skeptiska kollegorna och hur socialstyrelsen då agerar, i en mycket spännande och givande bok, "Blod, mod och envishet. På spaning efter sjukdomarnas väsen". Jag försöker återkomma till boken mer ingående då jag läst ut den helt!

Jag ser det som att Eriks bok, om hur kroppsvätskor och vävnader förändras vid kronisk sjukdom, kan flätas samman med de kunskaper som nu serveras genom Michael Håkanssons bok "Gluten och mjölk. Serien om De vita gifterna. Källan till moderna sjukdomar"

Min önskan, vision, är nu att de samverkar med varandra och skriver en bok, gärna tillsammans med mig, om hur bland annat de vita gifterna riskerar förändra våra kroppar, framför allt våra barns och ungdomars kroppar och knoppar (de är mer känsliga eftersom deras kroppar är under uppbyggnad!).

Jag förstår att det som drabbat Erik även är något som kan drabba mig, då jag ser på beteendeavvikelser - som i dag, v sjukvården, ses som symptom till neuropsykiatriska och/eller psykiatriska diagnoser - som symptom på förgiftnings- och/eller bristtillstånd.

Inga kommentarer: