torsdag 12 april 2012

Första steget ut ur autism och andra neuropsykiatriska sjukdomar!!!

Första steget ut ur autism och andra neuropsykiatriska och psykiatriska sjukdomar
Det kan vara enklare än du/ni tror, så varför inte ge det en möjlighet innan du/ni bestämmer dig/er för livslång medicinering!? Det gäller både barn som unga, unga som vuxna.

I många fall kan du/ni komma långt genom att stödja dig/er med hjälp av en bok. Exempel på böcker är Nu räcker det! eller Rask af mad alternativt Kärnfrisk familj och deras nya kokbok, Kärnfrisk mat (följ familjens råd men skippa sojaprodukterna om ditt barn är autistiskt eller har drag av autism, psykos och/eller schizofreni) - glöm inte de dagliga kosttillskotten där tarmbakterier är minst lika viktiga som omega-3, vitaminer och mineraler! Det finns även väldokumenterade och bra DVD-filmer att köpa inom ämnet anpassad kost, så kallad GFKFSF-kost - vilket står för gluten-, kasein- och sojafri kost. Exempel på sådana filmer är MAT? och Blodsockerstabil kost samt Två år senare - samtliga producerade av Norsk Filmpraksis AS. Även andra produkter är viktiga utesluta. Exempel på det är socker och andra smakförstärkare, färgämnen och andra ämnen som kvicksilver, bekämpnings- och flamskyddsmedel.

Ge det MINST tre månader, helst sex/sju månader, eftersom det tar olika lång tid för olika individer att normalisera balansen i biokemi med hjälp av den anpassade kosten. Den anpassade rörelsen hjälper till med att forcera fram den positiva utvecklingen. Under hela processen, och möjligen även efter att ditt/ert barn blivit friskare, är det av absolut är det mycket viktigt att barnet får kompensera sitt dolda funktionshinder, fysiskt som psykiskt.

Brist på hormoner och signalsubstanser
NU börjar forskarna kika på om autism bland annat kan bero på brist på "kärlekshormonet" oxytocin - naturligtvis har dessa barn och ungdomar brist på oxytocin, det får man bland annat när man har svårt ta emot beröring på grund av en överkänslighet för stimuli via beröring, så kallad taktil överkänslighet (eller Allodyni vid hjärnskada)! VEM får lov ta i en individ som är överkänslig för beröring - där beröring upplevs som skärande, brännande eller stickande!? Dessa barn kan ha svårt för taktil stimulering och skyr oftast taktil massage MEN kan ta emot från personer de själva väljer ut. Ett bra verktyg är Anpassad Djupmassage! Brist på hormoner och signalsubstanser kan man få vid en proteinintolerans som ger upphov till läckande tarm - en stor del av serotonin produceras av vår tarm och läckande tarm kan ge brist på bl.a. serotonin! Frågan är sedan OM serotoninpreparat (SSRI) är bättre att ta till än att förändra kosten!?

Dagens neuropsykiatriker och psykiatriker behöver uppdatera sig!
Tillsammans med den dagliga rörelseaktiviteten och den Anpassade massagen kan ditt barn få hjälp komma snabbare fram till målet; ett friskare liv!

För att bli friskare från de symptom som i dag ofta benämns som autism har anpassad kost och rörelse betydelse!

För att bli friskare från de symptom som i dag ofta benämns som ADHD har anpassad kost och rörelse betydelse!

För att bli friskare från de symptom som i dag ofta benämns som dyslexi har anpassad kost och rörelse betydelse!

För att bli friskare från de symptom som i dag ofta benämns som bipolär sjukdom har kost och rörelse betydelse!

För att bli friskare från de symptom som i dag ofta benämns som depression har anpassad kost och rörelse betydelse! 

Här en av alla de filmer som Dr Mark Hyman bidragit med gällande den anpassade kostens betydelse  - var uppmärksam på att även andra avvikande beteenden, som diagnostiseras som psykiatriska eller neuropsykiatriska, kan förbättras genom den anpassade kosten (diet) och rörelsen, där autism och schizofreni kan ses som något av de svårare tillstånden vid proteinintolerans samt koncentrations- och läs- och skrivsvårigheter som något av de "lättare" tillstånden.

Inga kommentarer: