söndag 10 juli 2011

Bli mentor - hjälp barn och unga att bli friskare

Som mentor kan du hjälpa barn och unga med neuropsykiatriska "sjukdomar" att bli friskare
Autism, aspergers syndrom, AHD, ADD, tourettes syndrom, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter mm. kan bli friskare genom en anpassad kost - lär dig HUR och bli sedan mentor "because they are worth it";
de är våra barn och unga, vår framtid!

Som mentor kan du hjälpa barn och unga med psykiatriska "sjukdomar" att bli friskare
Schizofreni, psykos, personlighetsstörning, borderline, självskadebeteenden,  ätstörningar inklusive fetma och undervikt, självskadebeteenden, bipolär sjukdom, depression, beroende mm. - kan bli friskare genom en anpassad kost - lär dig HUR och bli sedan mentor "because they are worth it";de är våra barn och unga, vår framtid!

Läs mer här på min blogg, kontakta mig, genom neuropedagogen@gmail.com  eller gå in på www.npif.no , www.karnfriskfamilj.se , www.motkroniskabesvar.se , www.carmenville.com , www.behandlaautism.nu  och www.bluezones.com och lär dig mer om hur en LIVSSTILSFÖRÄNDRING kan ge friskare barn och unga!

Mentorer hjälper feta bli friskare...
 
Inga kommentarer: