onsdag 11 maj 2011

Negativ utveckling av beteenden hos barn som inte ammas

Enligt en artikel i Dagens Medicin visar resultatet att 4 procent av de barn som ammats uppvisade tecken på beteendestörningar vid fem års ålder. Motsvarade siffra för de barn som fick bröstmjölksersättning var 16 procent.
Att de ammade barnen uppvisat färre tecken på beteendestörningar tror forskarna kan bero på två saker.
Dels så innehåller bröstmjölk flera nyttiga fettsyror som är viktiga för utvecklingen av hjärna och nervsystem, men det gör å andra sidan många bröstmjölksersättningar också sedan några år tillbaka.
Dels leder amning till mer interaktion mellan modern och barnet, bättre inlärning av acceptabla beteenden och färre beteendeproblem.

Min hypotes är att proteinintolerans torde vara en av de bidragande orsakerna till att en så hög andel barn utvecklar negativa beteenden då de föds upp på annat en modersmjölk - proteinintolerans mot gluten och kasein innebär att individen har brist på de enzymer som skall bryta ned dessa proteiner som då "blir till" opioida peptider vilka har en morfinliknande effekt på nervsystemet. Läkare som har kikat närmare på detta är bl.a. Dr Karl L Reichelt på Rikshospitalet i Oslo och Dr Gunnar Brönstad på NeuroZym AS i Snåsa, www.neurozym.com. Mer om denna proteinintolerans finns att läsa på Norsk Protein Intoleranse Forenings hemsida, www.npif.no. Dessa teorier har starkt stöd av bl.a. de läkare som kallar sig för DAN läkare och finns att nå via www.defeatautismnow.com 

Mina erfarenheter, som arbetsterapeut, som arbetar med individen i aktivitet, är att dessa opioida peptider bl.a. ”ligger och stör” på området känsel - störningarna bidrar till att individen får en över- eller underkänslighet för stimuli via de områden som representerar vår känsel, nämligen berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet men även de områden som känner in ljus, ljud, lukt och smak kan drabbas. 

Mina erfarenheter är att en tidig bedömning av området känsel kan förebygga att barnet utvecklar allt för svåra negativa beteenden eftersom man då kan möta barnets speciella behov av kompensation och stimulering.

http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/05/11/amning-ar-bra-for-barns-be/index.xml?comment-saved=1&all-comments=1#comments

Inga kommentarer: