måndag 4 april 2011

Somaliske barn med autisme kartlegges (Sverige)

På Saras Verden kan du läsa lite om den artikel som via DN berättar för oss att forskarna undrar över varför barn från Somalia lättare får autism än svenska barn - en av orskaerna skulle ju kunna vara att de, med största sannolikhet, inte har de enzymer som många av oss nordbor kan ha ärvt med oss, nämligen de enzymer som hjälper till med att bryta ned proteinerna i bland annat mjölk- och mjölprodukter.

Bland annat norska läkare, Dr Karl Reichelt, har visat sambandet mellan autism och de opioida peptider som bildas, i stället för de aminosyror som skulle ha bildats, vid avsaknad av dessa enzymer. Följden blir en morfinliknande effekt på nervsystemet - där området känsel drabbas hårt;

barnet får störningar i form av en över- eller underkänslighet för stimuli via de områden som vi känner in oss själva och vår omvärld med, nämligen stimuli via berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet men även stimuli via ljus, ljud, lukt och smak kan störas. Följden blir att barnet inte fungerar och reagerar som andra barn gör och de har svårt delta i livets dagliga aktiviteter och relationer - beroende av störningens utbredning och intensitet har de mer eller mindre svårigheter. Vid en kostomläggning kan barnet bli betydligt friskare inom loppet av några veckor; se filmen om Ethan, där du även finner andra filmer som bekräftar "Recovery from autism";
http://www.youtube.com/watch?v=aEw0Y5LJ6vg&NR=1

Och här når du Saras Verden;

Somaliske barn med autisme kartlegges (Sverige)

Inga kommentarer: