fredag 5 november 2010

Leksands kommun blir världsledande i kompensation för dolda funktionshinder


Kompensation för dolda funktionshinder i form av störningar inom området känsel, vilket kan utveckla svårigheter med att läsa, skriva, komma ihåg, koncentrera sig, tids- och rumsuppfattning.

Med kunskap om detta är det därför underbart läsa att Leksands kommun ger bärbara datorer till sina elever! Många av dem får även möjligheter använda sig av ljudåtergivning (talsyntes) - vilket är lämpligt till ALLA elever som har svårigheter läsa och stava, komma i håg svåra eller långa ord, är långsamma läsare etc. - de kan även få programvara som kontollerar stavning

Jag efterlyser en kommun som kan utmana Leksands kommun och bli världsledande genom, inte bara läs- och skrivhjälpmedel, utan även hjälpmedel för tids- och rumsuppfattning!

Läs mer om hur Leksand kommun planerar för framtidens ungdomar - ungdomar som får möjlighet att växa genom ökat självförtroende; jag kan - fast så här i stället - jag duger! 


http://www.leksand.se/sv/Administrativa-sidor-dold-i-menyn/Nyhetslista/Barbara-datorer-till-gymnasiets-elever/

Inga kommentarer: