måndag 30 augusti 2010

Recovery from autism- Grant's story

Lyssna till denna berättelsen, se och hör vilka MÖJLIGHETER som kan finnas för ditt barn, eller dig själv!

Killen är lätt rödhårig, precis som ett utav mina barn, som också fick febertoppar och andra problem samt utvecklade en abnorm överkänslighet för stimuli via beröring (jag unde inte hålla om mitt barn längre), ljus och ljud - allt straxt efter vaccinationen, vid tre månaders ålder. Innan var allt normalt. Kan det vara så att lätt rödhåriga barn är än mer känsliga för exempelvis vaccination? Många av dem tycks även ha neuromuskulär problematik...

Jag vågar påstå att autism (hos barn)och schizofreni (hos vuxna), i många fall, är extremvarianten av proteinintolerans, PI, mot mjölk-, mjöl- och sojaprodukter! Alla varianter finns under dessa extremvarianter och kan då benämnas avvikande beteenden, ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, utvecklingsförsening etc. - allt beroende av hur de gifter, och brister, som orsakar beteendeavvikelsen, påverkar individens biokemi...


Inga kommentarer: