torsdag 14 augusti 2008

Tillfrisknandet från Autism - Ethan's Recovery from Autism - Google-sökning

Det snabba tillfrisknandet från autism
Jag har sett det tidigare, det snabba tillfrisknandet från autism! Då var det ett litet barn, cirka 4 år gammal, som led av svår infantil autism. På ett par veckor började barnet ta ögonkontakt, få sammanhang, en vilja att vara med, att ha ögonkontakt, lära sig klättra, smaka på maten i stället för att soppa mat (och annat) långt ner i halsen utan att känna vad det var... det var nog just det det handlade om:

De opioida peptiderna bedövar nervsystemet
De opioida peptiderna (som bildas då avsaknaden av peptider, som skall bryta ned peptiderna, finns i tarmarna - läs mer genom att söka på probiozym och/eller proteinintolerans på googles.se!) har, enligt Dr Gunnar Brönnstad på NeuroZym AS och Dr Karl Reicheld på Rikshospitalet i Oslo, en morfinliknande effekt på nervsystemet - så länge ingen har bevisat något annat!
Morfin, alkohol och andra gifter stör vår förmåga till perception och beroende av gifternas utbredning och intensitet får vi mer eller mindre svåra störningar på bl.a. den haptiska perceptionen vilket medför att förmågan att snabbt och precist känna in och med snabbhet och precision möta upp i relationen, rörelsen och/eller ljudet, ljuset, lukten och smaken påverkas negativt;

Förmåga till snabbhet och precision, automatisering försämras
En nedsatt förmåga till automatisering påverkar förmåga till att utföra de dagliga aktiviteterna negativt samt förmåga till relation - ju svårare förgiftning desto svårare beteendestörning!

Möjligheterna till ett tillfrisknande kan vara nära!
Här är bara ett exempel:

Ethan's Recovery from Autism - Google-sökning

Inga kommentarer: