måndag 31 mars 2014

Barns och ungas psykiska ohälsa utvecklas bland annat med hjälp av vad vi ger dem att äta

Forskare vid Harward Universitetet har visat att inflammationsdrivande kost som socker, vitt mjöl, rött kött och mejeriprodukter ger en överrisk för att bland annat utveckla nedstämdhet, depression och en känsla av att livet är tråkigt, meningslöst medan däremot mat som dämpar inflammation som ex olivolja, fet fisk, bladgrönsaker och frukt utvecklar ett välmående!

Betänk att denna studie bekräftar vad Dr Karl L Reichelt, Norsk Protein Intoleranse Forening, Var Vei, BAN!, Sanna Ehdin, Bitten Jonsson, Dr Neubrander m. fl. har påstått i närmare tjugo år! Sanna Ehdin skriver om hur aggressionsutbrott dämpas hos interner, i en forskningsstudie, i sin bok "Den självläkande människan" för allt för många år sedan och Dr Alexendra Richardsson visar genom sin forskning för si så där en femton år sedan hur kosttillskott med hjälp av omega-3 kan häva aggression, inlärnings- och koncentrationssvårigheter ... HUR mycket bevis skall vi ha innan den svenska sjukvården gör vad de är skyldiga, enligt Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s Barnkonvetnion, att göra: ge information om de beprövade metoder som finns och ge möjligheter genom att ge råd och stöd samt coacha de som vill prova på om de har möjlighet att bli friskare, slippa sin psykiska ohälsa!

Jag ger nu ett stort fång röda rosor till Martin Ingvar som säger att "sedan får man fundera på vad är det jag mår bra av och vad är det jag mår dåligt av" samtidigt som jag själv måste poängtera att det inte alltid är så lätt att fundera över vad det är som gör att man mår dåligt eftersom det är så diffust när man lider av proteinintolerans mot mjölk- och mjölprodukter - något som gör att de tydliga symptomen kommer först allt från några minuter till några dagar efter att man "miss-skött sig" och ätit av det som man inte borde ha ätit av! Min uppfattning är att det hade varit lättare att vara allergisk och således få en omedelbar reaktion i stället för en diffus reaktion!

TIPS:
För kostdagbok för att försöka förstå VAD det är som påverkar dig, eller ditt barns, humör! Försök samtidigt göra dig själv medveten om att det kan ta allt från några veckor till upp mot sex månader/ett år innan gifterna från gluten och annan mat (opioida peptider) har lämnat kroppen!

Jag passar samtidigt på att ge ett sort fång med ris till den motsträvige mannen, Stefan Rössner - en motvals käring till man som har svårt erkänna att kosten har betydelse! Hans motsträvighet gör att många barn och unga offras i väntan på klarare bevis - hur klart skall det vara för att en sådan man som blundar skall kunna se!?
Rössner har tydliga svårigheter med att erkänna att "du blir vad du äter" och att kosten påverkar våra barns och ungas byggstenar i kropp och knopp - något som i sin tur påverkar barnets förmåga känna in sig själv och sin omvärld negativt, vilket i sin tur medverkar till hur medveten barnet blir om sig själva och sin omvärld och vilken förmåga barnet utvecklar vad gäller att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Du har en intressant blogg.

Jag saknar dock inlägg om barn som blivt friska och fullt funktionsdugliga medborgare. Ditt mål är ju att utrota funktionshindren och främja den friska människan.
Ser fram emot inlägg om hur människor blivit friska och produktiva genom rätt kost med mera.

Anonym sa...

Man behöver inte föra kostdagbok för att förstå att autism försvinner med hjälp av mjölk mjöl sockerfri och så ren och ekologiskt odlad mat som möjligt. Det finns ju en massa medvetna föräldrar och till och med barn som blivit botade.
SEN SKA MAN ALdrig VÄNDA SIG TILL SJUKVÅRDEN.
Det finns mängder av bra alternativ nuförtiden så det finns ingen anledning. Det finns många bra alternativ att lyfta fram i bloggar och annat så att folk hittar rätt i stället.

Anonym sa...

Vilket fantastiskt nätverk du har i friskare barn och unga nu. Vad fantastiskt många människor som botat sina barn där.
Vilka förebilder.

Svensk sjukvård är tyvärr någonting som de människor som jobbar inom borde skämmas för.

Det är inte okej att ha någon position alls där.

Unknown sa...

Tack!
Ja Nätverket för Friskare barn och unga NU! på Facebook är ju menat för att vi skall kunna ge och ta av varandras erfarenheter - samtidigt som jag vill slåss för barns och ungas rätt till hälsa inom sjukvården, där jag nu arbetat i över 40 år!

Ja, jag skäms över att den kan vara så toppstyrd, att vi på golvet inte har haft så mycket att säga till om under de senaste 20 åren, då neuropsykiatrin tog ett järngrepp över vad som fick göras och sägas - men nu ser jag nya möjligheter genom en region som vill jobba för barns och ungas rätt till bättre psykisk hälsa!

Under dessa tjugo år har jag lärt mig att många föräldrar inte har råd vända sig till oss privata, eftersom jag arbetar privat till minst 25%, med de barn och unga som har speciellt behov av bemötande. Dessvärre har sjukvården i dag inte lyckats utveckla sina kunskaper om hur man kan bemöta de här barnen och ungdomarna genom kosten, kompensationen och rörelsen. Men jag ger mig inte! Det skall in inom sjukvården så att det blir ALLAS rätt att få gratis bedömning och behandling alternativt att det ges möjligheter för oss privata med dessa kunskaper att bedöma och behandla dessa barn och ungdomar gratis med hjälp av vårdavtal!

Unknown sa...

Angående kostdagbok:
Att föra kostdagbok kan hjälpa föräldrar/ungdomar förstå OM det är något mer som utlöser en reaktion på (ex. sojaglass, majs, ris, spenat, quinoa etc.) och hur lång tid det tar innan barnet reagerar genom ex. psykos, aggressivitet etc.
De icke fullt medvetna föräldrarna/ungdomarna måste också ges möjligheter att förstå/inse och där kan Kostdagboken vara ett bra hjälpmedel för föräldrar/ungdomar som inte helt ut tror på att barnet/man själv kan gå in i psykos cirka 10 min till en timme (olika för olika individer) av ex. soja eller få aggressionsutbrott av ex. socker efter bara några minuter (reaktion) upp till ett dygn (abstinens/då sockret går ur kroppen).
Genom sjukvården finns möjligheter få gratis vård - och sjukvården är skyldig att lära sig om, och att prova andra metoder FÖRE medicinering (läs mer under inlägg om adhd-medicinering sämre än alternativa metoder på min nya hemsida www.neuropedagogik.se)

Unknown sa...

Angående inlägg om barn som blivt friska och fullt funktionsdugliga medborgare:
I Nätverket för Friskare barn och unga NU! (https://www.facebook.com/groups/NatverketforFriskarebarnochungaNU/) , finns många föräldrar som kan intyga att deras barn har blivit friskare - frisk kan man nog aldrig kalla sig eftersom man hela tiden måste vara på sin vakt över vad man äter, precis som vid nötallergi, diabetes etc. OM man vill försöka hålla sig så frisk som möjligt!
Sedan finns det ju en hel del fakta på nätet som intygar att allt för många har blivit så pass mycket friskare att det vore rent brottsligt - om man ser till vad FN:s Barnkonvention och Hälso- och sjukvårdslagen säger - att hålla tyst om det! Exempel på detta är bland annat följande: http://npif.no/index.php/medlemmenes-erfaringer , http://behandlaautism.nu/wp-content/uploads/2011/01/BAN-Broschyr.pdf , http://www.drneubrander.com/videos.php?playlist=1 , använd dig av sökorden "recovery from autism" på youtube , https://sv-se.facebook.com/autismdiet , http://www.carmenvillefrance.dk , http://aspergermamma.blogspot.se/, http://karnfriskfamilj.se/ m.fl. som vittnar om att en anpassad kost med kosttillskott och roliga, dagliga rörelseaktiviteter ger barn och unga möjligheter att bli betydligt friskare än vad dagens neuropsykiatriska metoder ger möjligheter till: http://neuropedagogik.se/2014/05/06/adhd-medicinering-ger-betydligt-samre-behandlingsresultat-an-anpassad-aktivitet-kost-och-somn/