tisdag 26 mars 2013

Falsk ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes och tvång/OCD, fetma, schizofreni och psykos, depression etc. - eller sann!?


Det börjar brännas!
Om man genom en livsstilsförändring kan ge individen möjligheter förändra eller få bort de symptom som ledde fram till en neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos - är det då en felaktigt ställd diagnos eller är den fortfarande riktigt ställd!?

Falsk krupp - det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet. Annars kan den falska kruppen förvärras.

Falsk eller sann ADHD?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan den falska ADHD:n förvärras - ju mer vita gifter vi ger vårt barn desto värre kan det bli.

Sant är att symptom till diagnosen ADHD avtar genom omega-3 och genom anpassad kost vilket bland annat Norsk Protein Intoleranse Forening och deras tusen invånare visat genom många års erfarenhet. Även föräldrar i Sverige börjar resa sig upp och berätta sanningen: ADHD kan försvinna ut genom dörren med hjälp av bland annat anpassad kost/diet!

- rätt diagnos bör möjligen vara utvecklat symptom på omega-3-brist alternativt proteinintolerans, andra gifter och brister
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt, minst dubbelt, intag av omega-3 (OBS! Det är omega-3, utan god balans av omega-6, som gäller!)?
Diagnosen bör väl i rimlighetens namn ändras till omega-3-brist om symptomen klingar av med hjälp av detta kosttillskott!?

I alla sammanhang av livsstilsförändring är den dagliga rörelseaktiviteten minst lika viktig som kosttillskotten (tarmbakterier, vitaminer, mineraler etc.) som den anpassade kosten/diet!

Falsk eller sann autism?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan den falska autismen förvärras - ju mer vita gifter vi ger vårt barn desto värre kan det bli.

Sant är att symptom till diagnosen autism kan avta eller försvinna genom anpassad kost - vilket även Malou tagit upp i sin serie om de vita gifterna.  

- rätt diagnos bör möjligen vara utvecklat symptom på proteinintolerans, andra gifter och brister, exempelvis B12-brist
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt anpassad kost/diet med kosttillskott?
Diagnosen bör väl i rimlighetens namn ändras till proteinintolerans, andra gifter och brister om symptomen klingar av med hjälp av förändring genom kost!?

Falsk eller sann Aspergers syndrom?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan falsk Aspergers syndrom förvärras - ju mer vita gifter vi ger vårt barn desto värre kan det bli.

Sant är att symptom till diagnosen Aspergers syndrom kan avta eller försvinna genom anpassad kost

- rätt diagnos bör möjligen vara utvecklat symptom på proteinintolerans, andra gifter och brister.

Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt anpassad kost/diet med kosttillskott?
Diagnosen bör väl i rimlighetens namn ändras till proteinintolerans med följdsjukdomar?

Falsk eller sann Tourettes med tvång/OCD?Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan falsk Tourettes och tvång/OCD förvärras - bakterier tillsammans med mer vita gifter riskerar öka barnets symptom.

Sant är att symptomen på diagnosen kan avta med rätt bemötande.

- rätt diagnos bör möjligen vara bakteriell påverkan med eventuell påverka av vita gifter som mjölk och mjöl med brist av bl.a. magnesium som följd
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under behandling med hjälp av antibiotika och eventuellt även med hjälp av anpassad kost/diet med kosttillskott?
Diagnosen bör väl i rimlighetens namn ändras till PANDAS och eventuellt även proteinintolerans med följdsjukdomar?

Falsk eller sann fetma?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan falsk fetma förvärras - ju mer vita gifter, framförallt i form av dolt socker, vi ger vårt barn desto värre kan det bli eftersom beroendet ökar i takt med missbruk av de vita gifterna.

Sant är att symptom på diagnosen fetma kan avta eller försvinna genom anpassad kost.

- rätt diagnos bör möjligen vara intolerans mot socker och andra vita gifter.
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt anpassad kost/diet med kosttillskott?

Falsk eller sann schizofreni och ångest?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan falsk schizofreni och psykos förvärras - ju mer av de vita gifterna vi ger våra barn och unga desto värre kan det bli.

Sant är att symptom på diagnosen schizofreni och ångest kan avta eller försvinna genom anpassad kost/diet.

- rätt diagnos bör möjligen vara proteinintolerans med följdsymptom.
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt anpassad kost/diet med kosttillskott?

Falsk eller sann depression?
Det finns ganska enkla knep som kan lindra och framför allt gäller det att behålla lugnet och tålamodet. Annars kan falsk depression förvärras - ju mer av de vita gifterna och inaktivitet vi ger våra barn och unga desto värre kan det bli.

Sant är att symptom på diagnosen depression kan avta eller försvinna genom anpassad kost/diet.

- rätt diagnos bör möjligen vara proteinintolerans med följdsymptom.
Diagnosen bör väl anses som falsk om de symptom som ligger som grund för diagnos avtar/försvinner under loppet av tre till sex månader med hjälp av dagligt anpassad kost/diet och motion?

Vill du vara med om att föra fram kunskaperna om hur samhället kan arbeta för att få fram Friskare barn och unga NU - då kan är du välkommen till den HÄR gruppen!!! 

Se filmen om hur känslighet mot gluten/prolamin-intolerans kan utveckla bland annat psykiatriska funktionshinder, astma, eksem, muskel- och ledvärk, benskörhet, sköldkörtelproblem, ME/CFS (trötthets-/utmattningssyndrom) och cancer HÄR

4 kommentarer:

Pernilla sa...

Tack! För en mycket hjälpsam sida. Har precis börjat läsa och min ilska och ledsamhet bara växer. Varför kan man inte få denna information av vården i ett tidigt stadium! Tänk vad mycket som kunnat förhindras. Tårarna bara fortsätter rinna. Tack för att det finns eldsjälar som du som trots ett otroligt motstånd fortsätter. Skall fortsätta mitt sökande och läsa vidare! Än en gång Tack!

neuropedagogen sa...

Tack själv, Pernilla, för att du uppskattar att jag försöker lyfta fram en annan sida av myntet - sidan som visar att möjligheterna finns, för många av våra barn och unga, OM vi förstår sambandet mellan HUR en obalans i biokemin kan medverka till att barnet/ungdom utvecklar avvikande beteenden. Självklar reflektion och kunskap om HUR denna obalans i biokemin, i sin tur, kan förändras positivt genom en förändring av livsstil - där kunskap om anpassad kost är basen och hur anpassad rörelse kan hjälpa till att forcera den positiva utvecklingen som, vanligtvis, tar fart, bör bli en självklarhet! Kunskapen om HUR kompensationen under tiden skall vara lika självklar som kompensation vid syn- (glasögon/linser etc.) och hörsel- (hörapparat/slinga etc.) störningar skall sedan bli lika klar som korvspad ;-)
Återkom om du vill ha mer tips och råd om hur vi kan hjälpa våra barn och unga bli friskare nu!
Lycka till med allt <3

Anonym sa...

Och om inte en ändrad kosthållning minskat symtomen, vad skulle du kalla det?

Unknown sa...

Kära anonym,
först skulle jag behöva veta under HUR lång tid och HUR den ändrade kosthållningen utformades samt vilka kosttillskott man kombinerat den ändrade kosten med och OM man kombinerat med daglig och individuellt anpassad kompensation samt rörelseaktivitet samt OM och HUR man försökt avgifta från tungmetaller som ex. kvicksilver.

OM alla dessa möjligheter provats, till 100% under minst ett års tid, skulle jag nog kunna säga att ja, då är det nog ta mig sjutton en ren och skär neuropsykiatrisk åkomma och absolut inte fråga om varken någon form av förgiftnings- eller bristsymptom som påverkat det här barnets/ungdomens nervsystem!